Apps > Paid Apps > Games


This app is designed for both iPhone and iPad

Price: $2.99

Category: Games

Released: Feb 27, 2014

Version: 1.0

Size: 24.6 MB

Seller: Erhard Smit

+

Requirements:ABC met Vuurhoutjie by Ernic Innovative

ABC met Vuurhoutjie ScreenshotsDescription

Afrikaans: Kom leer saam met Vuurhoutjie die alfabet

* Vuurhoutjie is n lewenslustige, energieke en vurige mannetjie wat brand om jou te leer.

* Die alombekende stem van Magda van Biljon bring nuwe lewe aan die alfabet en sy klanke in Afrikaans !

* Hierdie program is hoofsaaklik gemik op leerders tussen die ouderdom van 4 en 7 jaar. Die interessante animasie sal egter jonger leerders se aandag ook behou.

* Deur middel van herhaling, assosiasie en die opwindende animasie sal jou kleuter die alfabet op n speelse manier baasraak beide op n visuele en ouditiewe vlak.

* Elke letter het n naam en n klank. In hierdie program word die klem juis op die klank gel. Hierdie klanke vorm die boustene vir lees en spelling.

* Elke letter van die alfabet word geklank met n bypassende woord, sin en prentjie. n Kombinasie van eenvoudige en meer komplekse woorde is gebruik om woordeskat uit te brei en sodoende taalontwikkeling te stimuleer.

* Die program is uiters gebruikersvriendelik en leerders behoort sonder ouerleiding die program te kan gebruik.

* Kom leer saam met Vuurhoutjie en gee jou kind speel-speel n voorsprong!

English: Learn the Alphabet with "Vuurhoutjie"

* Vuurhoutjie is an energetic, fiery and full of life character. He makes learning the alphabet loads of fun.

* The alphabet is brought to life by the well-known voice of Magda van Biljon.

* This application is developed mainly for children between the ages of 4 to 7 years. However, because of the interesting animations, younger learners will also benefit.

* Your child will master the alphabet in a playful manner, by means of repetition, association and the exciting animations - on an auditory as well as visual level.

* Every letter has a name and a sound. In this application the emphasis is specifically on the sound which is the platform for reading and spelling.

* A picture, word and short sentence are used to explain the articulated sound. Basic and more complex words are used to expand vocabulary, therefore stimulating language development.

* This application is extremely user friendly and requires minimal parental guidance.

* Give your child a head start - with Vuurhoutjie!

More Apps by Ernic Innovative


All Rugby SA

Erinys Insight

ScoBridge

Inspect A Home


Comments
US iTunes, App Store, iBookstore, and Mac App Store

Become a fan of the App Insomnia – iOS App Charts, iPhone and iPad App Reviews on Facebook for exclusive offers, the inside scoop on latest and most exclusive iPhone, iPad & iPod apps.